Menu Zamknij

SOCOMEC – ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI ENERGII

SOCOMEC – ZARZĄDZANIE ŹRÓDŁAMI ENERGII

Zasilanie elektryczne z kilku źródeł zawsze wymaga odpowiedniego sterowania, które musi być pewne i bezpieczne. Często zdarza się że jeden obiekt zasilany jest z dwóch, a nawet trzech różnych linii energetycznych. Jeżeli do tego dochodzą jeszcze agregaty prądotwórcze jako awaryjne źródło zasilania aplikację zarządzania mocą trzeba dobrze przemyśleć.

Firma Agregaty Enekor – dystrybutor i producent agregatów prądotwórczych współpracuje pod tym względem z Firmą SOCOMEC, która jest uznanym światowym producentem i niekwestionowanym liderem w technologii aparatów i układów przełączeniowych.

Niniejszy artykuł będzie swoistym studium na temat zarządzania różnymi źródłami energii elektrycznej, czy to prądu z elektrowni czy z agregatów prądotwórczych, lub UPS-ów.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA PRZY AGREGATACH PRĄDOTWÓRCZYCH.

Najprostszym układem, który pojawia się się najczęściej to sieć energetyczna jako podstawowe źródło zasilania i agregat prądotwórczy jako źródło zasilania awaryjne. W tego typu aplikacjach mamy do czynienia z bardzo prostymi układami SZR opartymi o pracę na dwóch stycznikach z blokadą mechaniczną i elektryczną, oraz sterownika. Rozwiązanie to posiada jednak pewne wady. Układy SZR stycznikowch nie stosuje się przy dużych zespołach prądotwórczych. Ponadto przy „zawieszeniu się stycznika” co czasami zdarza się w starszych instalacjach podanie napięcai z agregatu może nastąpić dopiero po usunięciu awarii. Z tego względu jeżeli chcemy posiadać pewne i bezpieczne rozwiązanie przy zarządzaniu dystrybucją energii elektrycznej czy to z sieci czy to z agregatu prądotwórczego, zawsze warto skłonić się ku rozwiązaniu z układem SZR / ATS przełącznikowym.

Tutaj skupimy się na układach przełącznikowych w zakresie od 40A do 160A

Jak to działa?

 • Napięcie sieciowe – OK – pozycja SZR I.
 • Zanik napięcia – AWARIA.
 • Start agregatu prądotwórczego – stabilizacja napięcia.
 • SOCOMEC odnajduje prawidłowe napięcie na szynach II z agregatu.
 • Automatyczne przełączenie I-O-II.
 • Zasilanie odbiorów z agregatu prądotwórczego – OK.
 • Powrót napięcia z sieci energetycznej SOCOMEC „widzi sieć i sprawdza napiecia”.
 • Zasilanie nadal z agregatu (możliwość ustawienia czasu).
 • Podanie napięcia sieciowego – pozycja SZR I – (po czasie).
 • Agregat pracuje jeszcze ok. 3 minuty będąc w stanie gotowości.
 • Wyłączenie agregatu prądotwórczego.
 • Agregat prądotwórczy w stanie gotowości.

1. Układy Socomec AtySt M i Socomec AtySg M (od 40 do 160 A)

Układy Socomec AtySt M stosuje się do układów typu sieć – sieć

Układy Socomec AtySg M stosuje się do układów typu sieć – agregat prądotwórczy (generator)

Przełączniki te występują zarówno w wersji jednofazowej i trójfazowej. Ich głównym zastosowaniem jest praca w obwodach niskiego napięcia, gdzie dopuszcza się krótka przerwę w zasilaniu odbiorów w trakcie operacji przełączania z jednego źródła zasilania na np. agregat prądotwórczy. Zaletą tego przełącznika jest bardzo szybkie uruchamianie

Przełącznik AtySg M – specjalnie do aplikacji sieć – generator posiada zintegrowany na przełączniku sterownik automatyki SZR. Posiada on wszystkie niezbędne funkcje konieczne do takiej aplikacji. Obejmuje to włączenie agregatu prądotwórczego, test pod obciążeniem, wybieg agregatu prądotwórczego po zdjęciu obciążenia i monitorowanie wszystkich napięć sieciowych i agregatu.

Programowanie następuje poprzez zestaw pokręteł i odpowiednie ustawienia zworek na aparacie.

2. Układy Socomec AtySd M (od 40 do 160 A)

Układy Socomec AtySd M stosuje się jako zdalne sterowanie urządzenie do współpracy np. z AtySg M.

3. Układy Socomec AtySp M (od 40 do 160 A)

Układy przełączające Socomec AtySp M posiadają pełną funkcjonalność opisanych powyżej. Są jednak uzupełnione o dodatkowe programowalne wejścia i wyjścia. Na obudowie znajdziemy też wyświetlacz.

Zintegrowany sterownik automatyki SZR do układów sieć-sieć lub sieć – agregat prądotwórczy (generator). Układ ten jest w pełni programowalny.

Występujące moce przełączników dostępne w Agregaty Enekor:

 • 40A 4 polowe 230V/400V
 • 63A 4 polowe 230V/400V
 • 80A 4 polowe 230V/400V
 • 100A 4 polowe 230V/400V
 • 125A 4 polowe 230V/400V
 • 160A 4 polowe 230V/400V

Szyny mostkujące – TAK

Powyższe rozwiązanie stosuje się dla:

 • budynków wysokościowych
 • budynków ochrony zdrowia
 • ferm rolniczych
 • banków i firm
 • transportu (porty lotnicze, tunele)

Wkrótce…..

URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA

– TYPY PRZEŁĄCZNIA

– ŹRÓDŁA ZASILANIA

– ODBIORY

– TYPOWE SCHEMATY UKŁADÓW SZR

– AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE ZASILANIA

– SPECYFICZNE FUNKCJE STEROWNIKÓW UKŁADÓW SZR

– PRZEŁĄCZNIKI POWYŻEJ 160A

– AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE A SZR